EasyDNNNews
بازدید دکتر دلاور و دکتر آراسته از دستاورد های پژوهشی(22 مرداد 1398)

بازدید دکتر دلاور و دکتر آراسته از دستاورد های پژوهشی(22 مرداد 1398)

بازدید دکتر دلاور و دکتر آراسته و معاونان ایشان از دستاوردهای پژوهشی دانشجویان و استادان مرکز قندکرج در حاشیه مراسم افتتاح بین المللی شدن مرکز قندکرج

0
دی ان ان